Pimpinan Jurusan

Pimpinan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

 

Ketua Jurusan : Fatimah Zahara, MA

Seketaris Jurusan : Tetty Marlina, S.H, M.Kn